Stránka 4 z 6

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 22.9.2017 8:39
od JHošek
Vaclavik píše:V přímém vztahu, každé ESM bude v podstatě jiné (vylepšené) až do Mk.2.
Díky. Mimochodem, jak to vypadá s ESM-1? Podle půl roku starého plánu chtěli v září instalovat palivové nádrže, a také korekční motory. Aktuální informace však chybí.

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 22.9.2017 17:38
od Vaclavik
JHošek píše:Díky. Mimochodem, jak to vypadá s ESM-1? Podle půl roku starého plánu chtěli v září instalovat palivové nádrže, a také korekční motory. Aktuální informace však chybí.
Pokud myslíš FM palivových nádrží, tak u těch je dokončována výroba a jich přebírání k integraci do FM ESM-1. Instalace RCS je odložena po anomálií, chcete-li havárii, z poloviny srpna, kdy došlo i k poškození testovacího stavu. To si vyžádá několikatýdenní (asi 6) opravy testovacího stavu, nahrazení zničených částí pohonného systému a dokončení zkoušek. Testy PQM by měly být dokončeny do konce roku 2017. Naštěstí (pokud se to tak dá říct) tato událost nemá dopad na časový harmonogram, protože dodání FM ESM-1 na KSC je z jiných důvodů odloženo na ne dříve než duben 2018.

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 22.9.2017 21:24
od JHošek
Moc děkuji!

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 2.10.2017 15:08
od Vaclavik
Jirka Hošek sepsal krásný článek o stavu MPCV. Dodal jsem mu informace k ESM-1, z nichž logicky využil jenom část pro zachování vyváženosti článku. Protože mi je ale líto času, který jsem věnoval přípravě podkladů pro něj, tak je zde zveřejňuji v původní (neupravené) podobě.

Integrace FM ESM-1 neprobíhá podle toho březnového plánu, který jsi mi poslal. Situace je taková, že dodání FM ESM-1 na KSC je plánována na ne dříve než duben 2018 s převzetím a přijetím NASA o měsíc později. Nejzazší termín dodání na KSC je říjen 2018 s převzetím a přijetím NASA opět o cca měsíc později. Tak či tak to nijak zatím neohrožuje start EM-1 na konci roku 2019 (spíše teď už prosinec 2019).

Po schválení S-CDR ESM-1 zůstalo několik otevřených kritických bodů, které se podařilo nebo v brzké době podaří vyřešit. Sem patří dokončení testů pro nepilotovanou variantu ESM plynových nádrží CSS (aktuálně probíhá výroba jejich FM pro ESM-1), nedodržení hmotností ESM (to bylo nakonec ignorováno pro ESM-1 a částečně i ESM-2), problémy se zatížením některých části byly také ignorovány pro ESM-1 a projeví se až přepracováním návrhu dalších ESM, problémy se správnou funkcí mikrospínačů indikujících správné rozložení SAW (opět se bude řešit až po ESM-1) a drobnosti s PCDU, FCA atd. Úkoly obecně platné pro návrh ESM a ne jenom ESM-1 je to překročení hmotnosti (vyřeší se ve dvou fázově při ESM-2 a ESM-3), problémy s plynovými nádržemi (ty se musí přepracovat a rekvalifikovat pro ESM využité při pilotovaných letech), mikrospínač u SAW (podle ESA splnil požadavky, podle NASA ne, takže se od ESM-2 upraví) a lepší využití pohonných látek (to se aplikuje až od ESM-3).

U FM ESM-1 je z poloviny dokončena instalace FM elektrických rozvodů (jak silových tak i datových), z větší poloviny (60 %) integrováno FM TCS a CSS a zbývá provést 310 svárů z 1098 u pohonného subsystému (tady jsou práce dokonce dva týdny popředu). U nosné konstrukce byly v TAS-I dokončeny kvalifikační testy.

U pohonného systému je situace ne úplně růžová. U PCA je zpoždění jak u QM tak i u FM z důvodu problematické výroby vysokotlakých ventilů u amerického dodavatele (VACOO). Přednost při montáži se tak dá FM. Časový harmonogram prací na PCA je právě ovlivněn dodávkami vysokotlakých ventilů. Zjistilo se, že použití ventilů naráží na jejich konstrukční limity při provozu za vysokého tlaku a nízkých teplot. Výroba ventilů je vysoce zmetková a jen tak tak se daří plnit požadavky na ně kladené. Dodány by měly být do konce října, ale s ohledem na předchozí větu je tu stále hrozba zpoždění. Ruku v ruce se s tím veze i MLIV, kde nebylo dosaženo požadovaných parametrů při zátěžových testech životnosti. Nyní je zkoumán dopad na časový harmonogram. QM PDA se integruje, u FM probíhají předávací testy před integrací. U palivových nádrží byly úspěšně provedeny jejich kvalifikační testy. Probíhá jejich výroba a postupně přebírání a testování FM k integraci. Tlakové nádrže jsou kompletně hotové a čekají na integraci, stejně jako OMS-E a TVC.

U TCS jsou vyrobeny FM všech radiátorů. U dvou byly objeveny průsaky vyžadující tvrdé přepájení (to nyní probíhá). Výroba FM žebrování je hotová. U FM FCA probíhají předávací testy (podařilo se odstranit problémy s FPGA a tlakovými senzory). U FM TCU začaly předávací testy.

U CSS bylo dokončeno svařování dvou FM (jedno je záložní) nádrží na plyn. U nádrží na vodu probíhá rekvalifikace po objevení problémů v návrhu. FM jsou hotové. U ventilů pro vodu i pro plyny nyní probíhá testování FM.

U systému dodávek a distribuce elektrické energie se čeká na dodání FM PCDU (snad říjen 2017). U SADE byly objeveny problémy na konektorech, které se podařilo v průběhu září odstranit. Započala výroba FM. U motorů v SADM byl objeven problém s degradací maziva, v současné době probíhá testování nového maziva (mělo by skončit v řádu dnů). u SAW probíhá výroba FM, první dva FM SAW jsou hotové a probíhá přebírací testování.

Z důvodu některých výše uvedených problémů se pracuje na opatřeních vedoucích ke zrobustnění celého procesu integrace FM ESM-1 (ta opatření zatím nejsou veřejně publikovatelná, protože probíhají jednání mezi ESA, NASA a průmyslem).

Z testování PQM, které probíhá na WSTF asi informace máš. V srpnu proběhly první úspěšné zážehy všech motorů. V prvním týdnu testování, dne 18. srpna, došlo k významné anomálií/havárii RCS při které byl poškozen jak testovací stav, tak i testovaný pohonný systém. Opravy si vyžádají několik týdnů (asi 6) a testování by mělo být dokončeno do konce roku 2017. Na vině bylo prohoření spalovací komory na úrovni vstřikovací hlavy. Problém je to známý již u ATV, protože RCS jsou citlivé na testování za tlaků na úrovni na hladině moře. Jsou navrženy pro provoz ve vakuu. ESM-ITL je kompletně vybaveno a přešlo do vlastnictví NASA. ESM-QF bude dokončeno v dubnu 2018.

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 2.10.2017 22:54
od ptpc
Ďakujem za informácie z prvej ruky. :)
Tu je krásne vidieť čo všetko obnáša postaviť funkčný hardvér pre lety do Vesmíru (ešte k tomu pilotované).
Vlastne som sa zle vyjadril. Nie je. Tu je vidieť len náznak toho čo všetko treba urobiť. :o

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 3.10.2017 9:59
od marian007
To si napísal veľmi trefne ptpc. :palec nahoru: A to si tu po pozretí pár krásnych prezentácii niektorí vážne myslia, že sme do roku 2024 na Marse. :-D

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 3.10.2017 11:48
od matej
Možno sa nájde niekto, kto nevie, že sa to do 2024 nedá stihnúť. ;)

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 3.10.2017 14:55
od Dugi
Ty termíny jsou opravdu trochu moc optimistické, ale důležité je, že základní koncept je reálný.

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 3.10.2017 15:58
od Jardax
Dugi píše:Ty termíny jsou opravdu trochu moc optimistické, ale důležité je, že základní koncept je reálný.
Dugi, pokud budes mit neomezene casu, tak je KAZDY KONCEPT REALNY... :)

Re: ESA-budoucí plány s NASA - Orion

Napsal: 3.10.2017 16:01
od Dugi
Jasně, ale některé jsou reálné více a některé méně. Ale tady jsme už mimo téma vlákna.